โศก | Agony

2016-10-05 Admin 13


การล่องลอย เปรียบดั่งจิตวิญญาณของฉันผู้ขาดที่ยึดเหนี่ยวในชีวิต เคว้งคว้าง อ้างว้าง จากการสูญเสียใครสักคนผู้เป็นที่พึ่งพิงทางจิตใจ บุคคลผู้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของฉัน ที่ฉันรักมากที่สุดในชีวิต เมื่อฉันได้เห็นคนที่รักทนทุกข์ทรมาน ความรู้สึกทั้งหมดนั้นราวกับว่า ฉันได้รู้สึกและรับเอาความเจ็บปวดทั้งหมดมาสู่ตัวฉันเองด้วย หลายครั้งที่ฉันเจ็บปวดรวดร้าวเหมือนมีเข็มแหลมมาทิ่มแทงหัวใจซ้ำแล้วซ้ำเล่า หลายครั้งหลายคราที่ฉันรู้สึกสงสารหญิงชราผู้เป็นที่รักยิ่งของฉันขึ้นมาจับจิต และมีความยึดติดกับท่านจนบางเสี้ยวขณะก็อยากย้อนเวลากลับไป เพื่อที่จะได้พบเจอและบอกลากันอีกสักครั้ง แต่นั่นมันก็เป็นได้แค่จินตนาการ ฉันต้องการสื่ออารมณ์และความหมายของภาพกับความเจ็บปวดรวดร้าวทั้งร่างกายและจิตใจ ความทรมานในจิตใจที่มิอาจจะอธิบายเป็นคำพูดใดๆ ได้ เหมือนดั่งฉันได้ตายทั้งเป็น เคว้งคว้าง ไร้จุดหมายและพร้อมที่จะจมลงที่ก้นบึ้งของความเจ็บปวดได้ทุกขณะจิต